Priser og tilskud

Priser og tilskud


Her kan du få oplysninger om priser, eventuelle muligheder for tilskud samt betalingsmåder.


Finansiering 

Specialpsykologisk Klinik I/S har ikke overenskomst med den offentlige sygesikring. Det betyder, at du ikke skal have en henvisning fra egen læge for, at få et forløb hos os.

 

Her i klinikken kan du benytte dig af Sygeforsikring Danmark, der i lighed med den offentlige sygeforsikring, dækker en del af udgifterne til psykologhjælp for medlemmer af gruppe 1,2 og 5 (Tilskud til psykologbehandling: 300 kr. per individuelle session og 100 kr. per gruppesession). Der gives tilskud til alle lidelse hos børn og unge under 18 år. Du kan læse mere om hvad sygeforsikring Danmark giver tilskud til her:sygeforsikring.dk

 

Endvidere findes der andre privattegnede sundhedsforsikringer - gennem din arbejdsplads, dit pensionsselskab eller dit forsikringsselskab, som kan benyttes. Hvis man har en privat eller arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring er ens børn som hovedregel dækket i samme omfang som èn selv. Undersøg med de enkelte om behandling hos psykolog kan dækkes af dine forsikringer.

Der kan for nogle være mulighed for bevilling via kommunen. Dette kan undersøges ved, at spørge sagsbehandler.

 

Merudgifter til børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan dækkes via servicelovens §41. Kan f.eks. dække kurser til forældre og pårørende eller befordring til behandling. Læs mere på “Den uvildige konsulentordning på handicapområdet”


 

Tidsperspektiv på et forløb

Der er for øjeblikket mulighed for, at begynde et forløb indenfor 1-2 uger, der er tilpasset dine individuelle ønsker og behov.

Der er ikke bestemte krav eller kriterier, som skal være opfyldt før end du kan tilbydes et forløb i klinikken.

Betaling


Betaling forgår via bankoverførsel til Lån og Spar.


Der fremsendes faktura til din mail-adresse med div betalingsoplysninger.

Alternativt medgives faktura efter hvert besøg i klinikken.

Prisliste (gældende pr. 12. marts 2021):


Samtaler 1150,- kr.


Der afsættes een time til samtale. Heraf bruges 45 min på selve samtalen og de sidste 15 min på forberedelse, journalskrivning og administration.


Den første samtale i et forløb er som udgangspunkt en dobbelt session. På den måde er der god tid til, at sætte sig grundigt ind i problemstillingen så vi sikrer, at I tilbydes et relevant forløb. (læs om.)


Forældresamtaler er som udgangspunkt dobbeltsessioner. 


Udredning og undersøgelse

I Specialpsykologisk klinik foretages:

- Psykologisk undersøgelse og testning

- Børne- og ungdomspsykiatrisk udredning

(læs om..)


Specialpsykologisk klinik har forskellige udredningspakker f.eks. til ADHD og autisme. Kontakt så gerne og hør nærmere om indhold og pris.


Specialpsykologisk vurdering (læs om..)

kr. 5.300,- (incl. udarbejdelse af skriftlig materiale).


Forældrekompetenceundersøgelse

Kontakt os for, at aftale nærmere vedr. forløb og pris.


Supervision


Individuel supervision:

Kontakt os for, at aftale en pris.


Supervision til plejefamilier:

Kontakt os for, at aftale en pris.


Gruppesupervision:

Kontakt os for, at aftale en pris.


Kurser og undervisning:

Kontakt os for at aftale en pris.