Vi tilbyder

Vi tilbyder


Specialpsykologisk klink er specialiseret i psykiatriske lidelser og psykologiske problemstillinger,

hos børn, unge og voksne.


Klinikken tilbyder:

       

  • udredning og behandling 
  • psykoedukation og rådgivning til pårørende og professionelle
  • undersøgelser og rådgivning til kommuner
  • supervision til bl.a. plejefamilier, psykologer, lærere og pædagoger.
  • kurser og undervisning i bl.a. børne- og ungdomspsykiatriske lidelser til forældre og fagfolk 
  • udredning og behandling af stress- og belastningsreaktioner, angstlidelser og depression.

Udredning


Uden ventetid tilbydes privat udredning af et bredt spektrum af psykiatriske lidelser:

Der er mulighed for en specialpsykologisk vurdering, en samlet udredning af børne- og ungdomspsykiatriske problemstillinger.

 

Endvidere tilbydes psykologiske undersøgelser, specifikke psykologiske testninger f.eks. begavelsestestning af børn og voksne, samt undersøgelse af mere specifikke indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder.  Med afsæt heri ydes specialiseret rådgivning til videre tiltag og indsatser.Behandling


Klinikken har en bred vifte af behandlingstilbud i individuelle forløb, gruppeforløb, samt familieterapi. Endvidere tilbydes forløb til pårørende, læs mere

Der tilbydes målrettet behandling af psykiatriske problemstillinger bl.a. ADHD, OCD, angstlidelser, Spiseforstyrrelse, og depressive tilstande.

Endvidere tilbydes samtaleterapeutisk behandling i forhold til andre problemstillinger f.eks. selvskade, eksistentielle vanskeligheder samt stress-og belastningstilstande.


Speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri.

 

Specialpsykologisk Klinik har kontakt til speciallæge i Børne- og Ungdomspsykiatri og speciallæge i voksenpsykiatri og kan ved behov vejlede til- og formidle kontakt.

Rådgivning


Har du brug for rådgivning er der mulighed for at kontakte klinikken for at undersøge mulighederne.

Vi er specialiserede i at formidle viden omkring specifikke problemstillinger relateret til psykiatriske vanskeligheder, og tilbyder rådgivning og psykoedukation f.eks. omkring sociale vanskeligheder, skole- og uddannelsesvalg, og støttebehov.

Er der brug for mere viden om en netop stillet diagnose, tilbydes psykoedukation og rådgivning

Der kan tilbydes korte, individuelt tilrettelagte forløb til pårørende, herunder bedsteforældre, søskende og ved sammenbragte familier.

 

Klinikken tilbyder særskilt rådgivning til fagfolk.

Kontakt klinikken for nærmere information.

Supervision


Specialpsykologisk Klinik tilbyder supervisionsforløb til  bl.a. plejeforældre, psykologer, pædagogisk personale og lærere.

 

Endvidere tilbyder klinikken sagssupervision på enkeltsager eller problemstillinger.

 

Kontakt klinikken for yderligere information.

Kurser og undervisning


Specialpsykologisk klinik udbyder kurser og undervisning til opholdssteder og kommuner.

Kontakt klinikken for nærmere information.

 

Kommuner

 

Specialpsykologisk Klinik tilbyder professionel bistand til kommunerne.

 

Klinikken tilbyder ydelser indenfor social-psykologisk samarbejde, bl.a. udfærdigelse af PSYK erklæringer, undersøgelse hos psykolog.

Endvidere foretages forældrekompetence-undersøgelser og børnepsykologiske undersøgelser.

Klinikken tilbyder også specifikke psykologiske testninger.


Klinikken kan endvidere tilbyde kurser og undervisning.


Ved specifikke ønsker kontaktes klinikken for tilbud.