Rådgivning

Rådgivning


Har du som pårørende brug for rådgivning omkring psykiatriske eller psykologiske problemstillinger

tilbyder vi individuelt tilrettelagte forløb, fra enkelte sessioner til længere forløb med inddragelse af

f.eks. bedsteforældre, sammenbragte familier med flere.

Rådgivningen baseres på en solid erfaring og ekspertise i psykologiske og psykiatriske lidelser.

En forudsætning for at rådgivning kan være vedkommende og hjælpsom, er at den tager afsæt i

de særlige forhold der gør sig gældende for den enkelte.


Forældrerådgivning.

 

Klinikken tilbyder rådgivning til forældre omkring psykologiske, udviklingsmæssige og adfærdsmæssige problemstillinger.


Rådgivning tilbydes i forløb af 5 timers varighed, og tilrettelægges individuelt ud fra problemstilling og ønsker.

Støttende samtaler


Som pårørende vil man ofte selv opleve krisereaktioner.

Det er vores erfaring, at det kan opleves ensomt og slidsomt, at være pårørende, når ens barn eller kære har en psykisk lidelse eller rammes af eksistentielle problemstillinger.

Ofte er det en følelsesmæssig tilstand og situation af længere varighed, og det kan være svært, at blive ved med at mestre de krav der er stilles. Det er et ofte et slidsomt vilkår for pårørende at skulle mobilisere det psykiske overskud det kræver, at være nærværende og støttende.

 

Det er vores erfaringer, at det kan være hjælpsomt at tale med en professionel. Du er velkommen til at kontakte os for at høre nærmere og evt. aftale et forløb.

Rådgivning til fagfolk


Klinikken tilbyder særskilt rådgivning til fagfolk.

Kontakt klinikken for nærmere information.

Rådgivning og psykoedukation:


Efter en børne- og ungdomspsykiatrisk udredning kan konklusionen være, at dit barn eller unge har fået en diagnose.

 

Som forældre eller anden pårørende kan det være hjælpsomt, at få mere viden om de psykologiske emner og følgevirkninger ved lidelsen.

Det, at vide hvordan forskellige situationer kan håndteres, kan være hjælpsomt i jeres hverdag som familie. En mere fokuseret tilgang til vanskelighederne kan betyde symptomlettelse og en mindre belastet hverdag..

 

Psykoedukation eller rådgivning kan blandt andet omhandle:


  • Diagnoser og deres karakteristika herunder symptomer.
  • Årsager til psykiske lidelser.
  • Hvad er den bedste støtte og hvordan gives den som forældre/pårørende.
  • Behandlingsmuligheder og prognose.
  • Det psykiatriske system - organisation, funktion og muligheder
  • “Hvor kan jeg hente hjælp” - Om rettigheder og lovgivning (tværfagligt).
  • Anbefalinger i forhold til pædagogisk støtte.
  • Støtte til at skelne mellem hvad der er almindelige børne- og teenageproblemer og psykiatri.

 

Vi tilbyder endvidere gruppeforløb med specifikke emner.

Kontakt os for, at høre nærmere.